30 Ağustos 2010 Pazartesi

Pencere

Bir Balkondan Görünüm

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUMUZ YAPILIYOR

Kooperatifimizin olağanüstü genel kurulu 18 Eylül 2010 tarihinde yapılacaktır. Taşkın inşaat davasına bakan mahkemenin verdiği ara karar üzerine acil olarak durumun görüşülüp gereken kararların alınması için genel kurul yapma gereği ortaya çıkmıştır. Yönetim kurulumuz karar almış, işlemleri tamamlamıştır. Genel kurul çağrısının tam metni aşağıdadır.

SAYIN ORTAĞIMIZ1- Tasfiye halindeki kooperatifimizin OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 18 eylül 2010 tarihinde saat 11.00 de sitemiz sosyal tesislerinde aşağıdaki tek gündemle yapılacaktır.


2- Kooperatifimizin ana sözleşmesi madde 87/9’ a göre tasfiye sürecinde yapılacak genel kurul toplantılarında,toplantı nisabı aranmayacağından belirtilen tarihte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.


3- Toplantıya katılmanızı,eğer mazeretiniz dolayısı ile katılamayacaksanız,birinci dereceden bir yakınınız veya kooperatif ortaklarından birine arka sayfadaki vekaletnameyi vererek kendinizi temsil ettirmenizi rica ederiz

Saygılarımızla bilgilerinize sunulur.YÖNETİM KURULU

BEKTAŞ AYDOĞAN TAHİR MACİT
GÜNDEM

1- Açılış ve yoklama
2- Genel kurul divanının oluşturulması ve divana imza yetkisinin verilmesi
3- Bütçe görüşülerek,taşkın inşaat için mahkeme veznesine acilen ödenecek paranın toplanması ve ek ödeme çıkartılması,bankadan kredi kullanmak için yetki alınması ve kıdem tazminat fonu için para aktarılması
4- Dilek ve temenniler
5- Kapanış

Akyarlar Koyu'nun Sitemizden Görünüşü